βλέτυες

βλέτυες
Grammatical information: pl.m\/f?
Meaning: αἱ βδέλλαι H.
Other forms: *βλίτυξ (ms. βαιτυξ) βδέλλα H.; the correction (Latte) seems evident, but is not mentioned by DELG.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Analysed as a -τυ-derivation from a stam βλε- seen in καταβλέθει and καβλέει (both) καταπίνει, and βλεῖ βλίσσει, ἀμέλγει, βλίζει H.; note that βλίζω is further unknown, and that βλίσσει can hardly be βλίττω which has a quite different meaning (`cut out the comb of bees'); DELG s.v. thinks the gloss may be corrupt. But a root βλε- is impossible in IE (basic shape CeC-). So the word must be Pre-Gr., which is confirmed by βλίτυξ (Fur. 355; for -υς beside -υξ cf. Fur. 218 on μῆρυξ). Cf. βλωμός, βλῆρ, βλῆραι, βδελλα, δέλεαρ,
Page in Frisk: 1,243

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.